ברוכים הבאי?לאתר הרשמ?של קומפיוטרוניק בע"?המפתחת ומשווק?מילוני?ותוכנו?לתרגום אתרי?וטקסטי?שלמי?
הדגמ?במשרדך או ביתך לל? התחייבות!!!
להזמנת הדגמ?הק?כא?/A>
  מילו?מקסי?/B>
מילו?מקסי?המילון המתקדם ביות?בישראל!

המילון מאפש?תרגו?מילה, ביטו?או אפיל?קט?של?מעברית לאנגלי?ולהפ?

המילון משמי?את המיל?או את הקטע המתורג?באנגלי?

התוכנה כולל?קישורי?לאנציקלופדיה באינטרנט ולמילוני?אנגל?רוסי-ספרד?איטלקי-גרמנ?ועוד.......  799 ??/B>  
 
   
סופר תרגומטיק
התוכנה היחידה המסוגל?לתרג?גם טקסטים וג?האתרים באינטרנט בו זמני?/b>
סופר תרגומטיק ?הי?התוכנה המתקדמ?ביות?והיחיד?בעול?התרגום, המתרגמ?40 דפים שלמי?ואתרים באינטרנט מאנגלי?לעברית ולהפ?בדקה אח?בלבד.
תתרג?כל טקסט מכ?מעבד תמלילי? מאינטרנט או מא?מאיי?
בלחיצה על העכב? המחש?בשניות יתרג?את הטקס?או את?שבחר?תו? שמיר?על הזמנים ובניית משפטים לפ?השפה.
סופר תרגומטיק משתמ?בטכנולוגיה מתקדמת המאפשר?למשתמש לבחו?בתרגום המתאים ביות?של כל מילה שי?לה יותר מתרגום אח?........
  1500 ??/B>  
 
   


  תרגומטיק   פר?/B>
תרגומטיק פר?- הי?התוכנה היחידה בעול?המתרגמ?40 דפים שלמי?מאנגלי?לעברית ולהפ?בדקה אח?מכ?מעבד תמלילי? מאינטרנט או מא?מאיי?
בלחיצה על העכב? המחש?בשניות יתרג?את הטקס?שבחר?עם שמיר?על הזמנים ובני?משפטים לפ?השפה. תרגומטיק פר?משתמשת בטכנולוגיה מתקדמת המאפשר? למשתמש לבחו?בתרגום המתאים ביות?של כל מילה שי?לה יותר מתרגום אח?........
  1100 ??/B>  
 
... אי?זה עובד      
הורד?גירס?נסיו?...    
   
  תרגו@נט  גרסה חדיש?/B> 
תרגו@נט הי?התוכנה היחידה בעול?שמתרגמ?אתרי?באינטרנט מאנגלי?לעברית ולהיפך בזמן אמ?
בשניות ספורות בלבד, תו?כד?גליש?,
תרגונט מתרגמת אתרי?מאנגלי?לעברית (ולהפ? תו?שמיר?על עיצו?הד?המקורי ומיקום התמונו?והעיטורי?.....


  349 ??/B>  
 
   


  תרגולייט   תוכנ? חדשה !!!
תוכנ?לתרגום מאנגלי?לעברית
תרגולייט - הי?התוכנה החדש?(המתבסס?על תוכנ?הדגל תרגומטיק פר?.
הי?המתרגמ?10 דפים שלמי?מאנגלי?לעברית בדקה אח?מכ?מעבד תמלילי? מאינטרנט או מא?מאיי?
בלחיצה על העכב? המחש?בשניות יתורגם את הטקס?שבחר?עם שמיר?על הזמנים ובניית משפטים לפ?השפה.
תרגולייט משתמשת בטכנולוגיה מתקדמת לתרגום טקסטים.....
  349 ??/B>  
   
  תרגולייט   תוכנ? חדשה !!!
תוכנ?לתרגום מעברית לאנגלי?/B>
תרגולייט - הי?התוכנה החדש?(המתבסס?על תוכנ?הדגל תרגומטיק פר?.
הי?המתרגמ?10 דפים שלמי?מעברית לאנגלי?בדקה אח?מכ?מעבד תמלילי? מאינטרנט או מא?מאיי?
בלחיצה על העכב? המחש?בשניות יתורגם את הטקס?שבחר?עם שמיר?על הזמנים ובניית משפטים לפ?השפה.
תרגולייט משתמשת בטכנולוגיה מתקדמת לתרגום טקסטים.....
  349 ??/B>  
   


  טרויקה   
טרויקה-המילון התלת-לשונ?

רוסי?עברי?אנגלית היחי?במינ?!

הכנס מילה באחד משלושת השפו?ותקב?מייד תרגו?בשתי השפו?הנותרו?...  129 ??/B>  
   
  סופר מילו?/B>   
סופר מילו?המילון הד?לשונ?הטוב והגדול ביות?
בנוס?לתרגום מילה הו?מציג גם הפכי?ומילים נרדפות.
סופר מילו?מתרג?לא רק מילי? המילון כולל אלפי ביטויי?דו-לשוניי?
התוכנה גם כל?נפלא ללימוד פעלי?והטיית?מילו?מכיל מע?8000 טבלאות של הטיי? פעלי?עם אפשרות להדבקת?למעב?התמלילים של?....
  599 ??/B>  
   


האתר מאובטח ????פוינ?/B>       האתר מאובטח ????פוינ?/B>


תנאי רכיש?/B>
 • לאחר קבלת ההזמנה תו?48 שעות ישלח החבילה בדוא?רשום לכתובת שציינת
 • המחי?כולל דמ?אריז?ומשלוח
 • ניתן לקבל את מספר החבילה בטלפון או דר?דואר אלקטרוני
 • אם ברצונך לקבל משלו?דר?דואר אקספרס או בצור?שונה נא ליצו?קש?מי?בתום ההזמנה
 • ניתן להחזיר את המוצרי?תו?14 יו?מתאריך הרכישה באריזה מקורית שלהם
 • גם כן אם המוצ?פגום או לא מתאי?למערכת המחש?ניתן להחליפ?ולהחזירו את המוצ?/LI>


 • האתר מאובטח ????פוינ?/B>
  ?כל הזכויו?שמורות לחבר?"???"
  chanel replica